Aanraking

Aanraking en massage vormen de basis van bodycounseling, en vindt op de huid of over de kleding heen plaats. De aanrakingen onderscheiden zich door rust en eenvoud. Mijn handen lossen het probleem niet op, ze wijzen je de weg. Jouw lichaam reageert op de aanraking. In die verbinding kan jouw bewustzijn zich naar diepere lagen bewegen. De wijsheid ontsluit zich en nodigt je uit om op een dieper niveau de verbinding met jezelf aan te gaan.

Soms blijven mijn handen stil liggen. Dan weer zijn er strijkingen, pulsbewegingen, of voer ik de druk op. En afhankelijk van je vraag, pas ik ‘de-armouring’ technieken toe.

Ik werk afgestemd, intuïtief en energetisch. En mijn aanraking is warm, vol, zacht en liefdevol.

Body de-armouring

Body de-armouring werkt op het pantser, of schild, dat ieder mens door spanning, stress en trauma in het lichaam heeft opgebouwd. Het pantser beschermt, maar schermt ook af van voluit voelen en leven. Door contact te maken met het pantser, toe te laten wat het je wil zeggen en er doorheen te ‘prikken’, lossen blokkades op. Dat wat eronder verborgen ligt, kan weer vrij gaan stromen.

Bij body de-armouring werk ik met druk, energie, adem en klank. De-armouring gaat dieper dan gewone massage. Het kan tot grote ontspanning en vitaliteit leiden, en er kunnen pijnlijke ervaringen en heftige emoties naar boven komen. Het vraagt van jou de wil en het verlangen alles toe te laten. Zo kunnen diepgaande, duurzame transformaties in je leven plaatsvinden.

Ademwerk

De manier waarop je ademt, vertelt iets over de manier waarop je leeft. Omdat je ademhaling er altijd is, is het een vanzelfsprekende ingang tot jouw lichaamswijsheid. Soms voel je ‘iets’ in je lichaam gebeuren. Door er naar toe te ademen, kun je de ervaring van dat moment verdiepen en krijg je toegang tot de wijsheid die erin besloten ligt.

Een andere manier om met je lichaamswijsheid in contact te komen is door verbonden ademhaling. Hierbij vervallen de pauzes tussen de in- en uitademing. Het zuurstofniveau in je lichaam neemt toe, en door het fysiologische effect gaat de energie in je lichaam anders bewegen. Blokkades heffen makkelijker op, en je kunt vrijer ademen. De effecten van een ademsessie zijn vaak direct merkbaar, en na een aantal sessies kun je duurzame veranderingen opmerken.