Spelregels

Welkom in de praktijk voor Bodycounseling!

In deze spelregels staat wat je van mij mag verwachten, en wat ik van jou verwacht. Als je voor de eerste keer in mijn praktijk komt, bespreken we de spelregels. Daarna ga ik er van uit dat je er mee instemt. In verband met COVID-19 is er een aanvulling op de ‘Spelregels’. Meer hierover lees je onderaan deze pagina. 

 • Om behandelingen goed op jou af te kunnen stemmen, is er tijdens de eerste sessie een uitgebreid voorgesprek. Het voorgesprek vindt plaats aan de hand van een vragenformulier dat ik je vooraf toestuur. Daarin vraag ik om je persoonsgegevens, en informeer ik onder meer naar je gezondheid en recente medische behandelingen. Ook informeer ik naar je achtergrond en je motivatie om mijn praktijk te bezoeken.
 • Je bent uiteraard niet verplicht om vragen te beantwoorden. Ik ga er wel van uit dat je je er van bewust bent dat het voor mij als lichaamsgericht therapeut belangrijk is om van relevante informatie op de hoogte te zijn. Lees in de privacyverklaring hoe ik met de informatie omga.
 • Voordat de feitelijke behandeling begint, bespreken we wat we gaan doen. Omdat mijn behandelingen intuïtief en energetisch zijn, werk ik met wat zich aandient. Daardoor kan een sessie altijd anders verlopen dan gedacht.
 • Mijn behandelingen zijn geen ‘gewone’ massages. Mogelijk komen er diepe, oude herinneringen, patronen en emoties naar boven. Ook kun je je fysiek en energetisch, zowel tijdens als na de sessie anders, en soms zelfs ‘naar’ of onprettig voelen. Ik informeer je hier zo goed mogelijk over. Als je je desondanks over effecten verbaast of zorgen maakt, mag je altijd contact met me opnemen.
 • Met name body de-armouring sessies werken door op diepere lagen van het bewustzijn en onderbewustzijn. De sessies kunnen confronterend zijn. Door een de-armouring sessie te ondergaan, neem je zelf verantwoordelijkheid voor de ervaringen en de effecten ervan.
 • Je mag van mij een veilige en respectvolle setting verwachten, waarin jouw proces zich volledig kan ontvouwen. Ik werk integer en zorgvuldig, en stem regelmatig met je af. Je mag altijd je grenzen aangeven en uiteraard zal ik die te allen tijde respecteren. Omgekeerd zal ook ik mijn eigen grenzen bewaken en aangeven, en verwacht ik dat jij die zult respecteren.
 • De sessies breng ik maandelijks, achteraf bij je in rekening met een betaaltermijn van 8 dagen. Sessies worden berekend op uurbasis; het uurtarief is € 80,– exclusief 21% BTW, tenzij we een andere afspraak met elkaar maken. Sessies duren gemiddeld 1,5 tot 2,5 uur. Een volledige body de-armouring sessie duurt 2,5 uur.
 • Als je een afspraak wilt annuleren of verzetten, dan kan dat tot 24 uur van tevoren. Als je korter tevoren afzegt of verzet, dan breng ik 1 uur ad € 80,– exclusief BTW bij je in rekening, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Je mag van mij een professionele en zorgvuldige werkwijze verwachten. Ik ben gediplomeerd holistisch massagetherapeut (hbo) en beschik over een certificaat van SHO Registeropleiding voor Medische Basis Kennis (conform de PLATO eindtermen). Ik volgde lichaamsgerichte trainingen en opleidingen bij onder meer Dearmouringtraining.com en Helios. Mijn kennis en kunde als lichaamsgericht therapeut blijf ik ontwikkelen en op peil houden.
 • Ik stel echter geen diagnoses en geef geen geneeskundige, psychologische, emotionele of energetische garanties. Het effect van de behandelingen kan voor iedereen anders zijn. In die zin lever ik een inspanning, en geen resultaat. Mocht het noodzakelijk zijn, dan zal ik je doorverwijzen naar een arts, medisch specialist, of (psycho)therapeut.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, of voor (medische) complicaties die zich tijdens of na sessies in mijn praktijk mochten voordoen, voor zover ze niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming mijnerzijds. Ik ben ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
 • Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop ik je heb behandeld, dan nodig ik je uit om dit met me te bespreken. Mochten we er met elkaar niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ik ben conform de WKKGZ aangesloten bij het NIBIG Solidariteitsfonds. Dat betekent dat ik beschik over een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris, en dat ik ben aangesloten bij een geschillencommissie.

2019-mrt

Aanvulling i.v.m. Covid-19

Ik geef uitsluitend sessies als ik –of mijn huisgenoot- geen klachten heb die zouden kunnen wijzen op COVID-19. Ik zal afzien van het geven van sessies als ik in nauw contact ben geweest met iemand met een sterk vermoeden van of een bewezen besmetting met COVID-19. In deze gevallen annuleer ik de gemaakte afspraak en plannen we in overleg een nieuwe datum.

Ten aanzien van de hygiëne in en om de praktijkruimte volg ik de algemene richtlijnen van het RIVM. De praktijkruimte en contactvlakken worden regelmatig gereinigd en de ruimte wordt geventileerd na ieder bezoek. Uiteraard worden de handdoeken, lakens, slopen e.d. na iedere cliënt vervangen en gewassen.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk indien:

 • je geen klachten hebt die zouden kunnen wijzen op COVID-19;
 • je geen huisgenoten hebt met klachten, of in nauw contact bent geweest met iemand met een sterk vermoeden van of een bewezen besmetting met COVID-19; 
 • je na een COVID-19 besmetting ten minste 2 weken klachtenvrij bent. 

Met klachten bedoel ik: hoesten, niezen, keelpijn, grieperigheid, benauwdheid, > 38 graden koorts, verlies van smaak en geur.

Een gemaakte afspraak kun je kosteloos annuleren indien jij –of één van je huisgenoten- klachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan COVID-19, of als er sprake is van een COVID-19 besmetting van jouzelf of één van je huisgenoten, of van iemand waarmee je in nauw contact bent geweest.

Bij binnenkomst zal ik je vragen of er op dat moment gezondheidsklachten zijn. Als je je onverhoopt toch niet helemaal gezond voelt, dan maken we gewoon een andere afspraak.

Bij verwelkoming en het afscheid houd ik gepaste afstand; ik ‘hug’ niet. Ik houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand, ook bij ademsessies, tenzij we op de tafel of mat werken en ik je aanraak. 

Ik werk zonder mondkapje en handschoenen, tenzij wij daar tevoren een andere afspraak over maken.

2020-sept